Styret

Styret 2016 - 2018
 

Tor Ivar Hovhaugholen (leiar)

Birger Brækken (nestleiar)

Øivind Groven

Irene Amundgård

Arne Hage

Pål-Lasse Torstad

 

 

 

                                                          

Faste søknadsfristar:

1. april: Småviltjakt

30. april: Reinsjakt (berre for bruksrettshavarar)

30. april: Utvisning av ved (berre for bruksrettshavarar)

Annonsering:

Lokalavisa VIGGA og her på heimesida:


Januar (i valår): Manntal til ålmenningsvalet
Januar/februar:
Elg-/hjortjakt og rådyrjakt
Mars:
Årsmøte, val (annakvart år)

 

Neste styremøte

Onsdag 21. mars 2018 kl. 19.00.