Styret

Styret 2018 - 2020
 

Tor Ivar Hovhaugholen (leiar)

Birger Brækken (nestleiar)

Øivind Groven

Irene Amundgård

Arne Hage

Pål-Lasse Torstad

 

 

 

                                                          

Faste søknadsfristar:

1. april: Småviltjakt

30. april: Reinsjakt (berre for bruksrettshavarar)

30. april: Utvisning av ved (berre for bruksrettshavarar)

Annonsering:

Lokalavisa VIGGA og her på heimesida:


Januar (i valår): Manntal til ålmenningsvalet
Januar/februar:
Elg-/hjortjakt og rådyrjakt
Mars:
Årsmøte, val (annakvart år)

 

Neste styremøte

Onsdag 23. januar 2019 kl. 19.00.

Ålmenningskontoret

Fast kontortid: tysdagar kl. 10 - 14

 

Telefon: 951 03 958