Søknadsskjema og regelverk

IMG 0393Last ned PDF:


Retningsliner for bruksrettsytingar og tilskot:  Trykk HER


Søknadsskjema for bruksrettsytingar og tilskot: Trykk HER


Regelverk for seterbebyggelse og hytter og buer: Trykk HER


Regelverk for vedutvisning: Trykk HER


Bruksregler for Joramo Bygdealmenning: Trykk HER


Regelverk for jakt: Trykk HER


Søknadsskjema for elg- og hjortjakt: Trykk HER


Søknadsskjema for rådyrjakt: Trykk HER

Faste søknadsfristar:

1. april: Småviltjakt

30. april: Reinsjakt (berre for bruksrettshavarar)

30. april: Utvisning av ved (berre for bruksrettshavarar)

Annonsering:

All annonsering skjer i VIGGA og her på heimesida. Følg med!


Januar (i valår): Utleggjing av manntal
Januar/februar (kvart år):
Elg-/hjortjakt og rådyrjakt
Mars (kvart år):
Årsmøte/utleggjing av årsmelding og rekneskap

Neste styremøte

Onsdag 24.01.2018 kl. 19.00.